Samtal - Nyckel till förändring

Om mig:


Jag heter Chris Dorén och är utbildad samtalsterapeut och leg. sjuksköterska.

För ca 20 år sen utbildade jag mig till samtalsterapeut på Huma Nova i Malmö.
Jag har alltid varit intresserad av människor ur en holistisk synvinkel, både kropp och själ.


Jag har bl.a. arbetat mycket med rehabilitering byggt på samtal gällande bl a fysisk och psykisk ohälsa av olika anledningar.
Nu inriktar jag mig helt på stödsamtal i egen regi.

Vi träffas i Vellinge.


Välkommen!


Om dig:


Ibland kan du behöva någon utomstående att prata med. Det kan finnas en vinst i att du får

sätta ord på dina upplevelser.

Det kan handla om att hantera tankar och känslor.
Du kan känna av stress, oro, sorg, nedstämdhet, håglöshet, dåligt självförtroende.
Svåra val som kanske behöver göras.

Du behöver kanske hitta balans, livsglädje, nyfikenhet, motivation till förändring.

Tillsammans kan vi hittar den nyckel som just du söker.